Projekt Dolný Slanec

Zhrnutie projektu Dolný Slanec

 • Projekt Dolný Slanec počíta s 11 samostatne stojacimi bytovými domami v ktorých bude 220 bytov pre asi 565 obyvateľov
 • Rozprestiera sa na ploche 26.7 ha bývalých vinohradov, ktoré boli preklasifikované na nepolnohospodárku pôdu
 • Bytové domy budú štvor-podlažné, doplnené o vrchné podlažie "penthousu" (tj. 4+1 podlaží)
 • Celkovo 308 parkovacích miest sa nachádza primárne na vonkajších plochách (253) a v garáži, a v menšom počte aj v "garáži" (55)
 • Dopravné napojenie má byť riešené vybudovaním obojsmerného prepojenia Horská - Račianska. Realizácia napojenia Račianskej ulice na Horskú ulicu prostredníctvom obojsmernej komunikácie, ktorá povedie priamo cez (teraz už bývalé) vinohrady, je na pláne v rokoch 2018-2019. Ku dnešnému dňu je pás vinohradov už vyrúbaný a pripravený na stavbu (viď aktuálny stav vinohradov)
 • Podľa Záverečného stanoviska MŽP SR je očakávaný začiatok výstavby v roku 2017 a predpokladaný termín ukončenia rok na to. S výstavbou sa však do dnešného dňa nezačalo. 
Nesúhlasíte s cestou cez vinohrady a výstavbou projektu? Podporte petíciu svojim elektronickým podpisom tu!

Koľko investor zarobí na týchto vinohradoch? (hrubý odhad)

 • Odhadovaná cena pozemkov môže byť na úrovni 3-6 mil EUR
 • Predpokladaná výška investície do stavby projektu je 11.5 mil EUR.
 • V projekte sa nachádza 220 bytov s 2-4 izbami a 305 parkovacích miest.
 • Pokiaľ predpokladáme priemernú predajnú cenu bytov na úrovni 180 tis. EUR, predajom bytov dosiahne investor príjem 39.6 mil EUR. 
 • Pri predpokladanej cene za parkovacie miesto na úrovni 8000€ dosiahne investor predajom parkovacích miest príjem 2.4 mil EUR
 • Celkový hrubý príjem za predaj všetkých bytov a parkovacích miest sa teda hýbe na úrovni 40 mil. EUR

Interaktívne mapy

Územie pre projekt


Vlastníci pozemkov

Na interaktívnej mape je možné preklikávať sa medzi parcelami. Pozemky v území Dolný Slanec sú už poväčšine vykúpené developerom Grunt, a.s.
Zdroj: Kataster nehnuteľností ZBGIS.

Galéria

Výstavba 11 bytových jednotiek a 305 parkovacích miest pre 565 obyvateľov

Projekt vyrastie do výšky 5 nadzemných podlaží


Urbanistická štúdia ( UŠ ) obytnej zóny Rača - Ohňavy, Bratislava doplnená o názvy ostatných developerských projektov 


Výrub vinohradov začal v mieste, kade má viesť obojsmerná komunikácia napájajúca Račiansku ulicu na Horskú ulicu

Pripomienky k projektu


Ďalšie zdroje


 • O projekte Dolný Slanec píše aj p. poslanec Michal Drotován na svojom blogu.

Komentáre