Projekt Dolný Slanec

Zhrnutie projektu Dolný Slanec

 • Projekt Dolný Slanec počíta s 11 samostatne stojacimi bytovými domami v ktorých bude 220 bytov pre asi 565 obyvateľov
 • Rozprestiera sa na ploche 26.7 ha bývalých vinohradov, ktoré boli preklasifikované na nepolnohospodárku pôdu
 • Bytové domy budú štvor-podlažné, doplnené o vrchné podlažie "penthousu" (tj. 4+1 podlaží)
 • Celkovo 308 parkovacích miest sa nachádza primárne na vonkajších plochách (253) a v garáži, a v menšom počte aj v "garáži" (55)
 • Dopravné napojenie má byť riešené vybudovaním obojsmerného prepojenia Horská - Račianska. Realizácia napojenia Račianskej ulice na Horskú ulicu prostredníctvom obojsmernej komunikácie, ktorá povedie priamo cez (teraz už bývalé) vinohrady, je na pláne v rokoch 2018-2019. Ku dnešnému dňu je pás vinohradov už vyrúbaný a pripravený na stavbu (viď aktuálny stav vinohradov)
 • Podľa Záverečného stanoviska MŽP SR je očakávaný začiatok výstavby v roku 2017 a predpokladaný termín ukončenia rok na to. S výstavbou sa však do dnešného dňa nezačalo. 
Nesúhlasíte s cestou cez vinohrady a výstavbou projektu? Podporte petíciu svojim elektronickým podpisom tu!

Boj proti výstavbe cesty cez vinohrady

Od roku 2017 bojujeme ako OZ Malé Krasňany proti vystavbe objektovej skladby "SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul.," a "SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská-Račianska ul.", ktora je sucastou stavby "Obytného súbor Dolný Slanec":
 • spisali sme peticiu proti vystavbe s 2,000+ podpismi, ktoru sme dna 20.11.2019 diskutovali na zasadnuti miestneho zastupitelstva v Raci (vid zápisnica)
 • dna 3.12.2019 sme diskutovali na zasadnuti komisie uzemneho a strategickeho planovania, zivotneho prostredia a vystavby (vid zapisnica)
 • dna 12.12. sme prezentovali pripomienky p. primatorovi a poslancom na zasadnuti mestskeho zastupitelstva (vid zapisnica a dolezity video-zaznam nasej preneztacie poslancom)
 • podali sme zaloby na sud a k tomu desiatky odvolani a kasacnych staznosti, v ktorych napadame sulad s uzemnym planom, nakolko si nemyslime, ze cez uzemie vinic je mozne viest dvojprudovu asfaltovu komunikaciu, ktora nema obsluzny charakter pre obrabanie vinohradu, ale plnohodnotny charakter komunikacie II. triedy.
 • medializovali pripad s cielom oslovit sirsiu verejnost (clanok 1, clanok 2, clanok 3)
 • vyjednavali s developerom, mestom, mestskou castou, no vsetko bezvysledne.
 • Ako obcianske zdruzenie sme na sudne aktivity vynalozili uz vyse 20,000 € a stovky cloveko-hodin (samotny spis ma vyse 400 stran). Napriek tomu bol donedavna nasim jedinym pozitivnym vysledkom prislub od mesta, ze zabezpeci obstaranie urbanistickej studie pre uzemie vinohradov. Od roku 2019 sa vsak ani v tomto smere nic neudialo, i ked p. primator vo svojom volebnom programe a prispevku na Facebooku deklaroval zaujem o rozvoj racianskych vinohradov.
Dovod na opatrny optimizmus nam dal az Rozsudku Najvyssieho spravneho sudu SR z oktobra 2022, ktory - ako aj my - spochybnuje pravoplatnost uzemneho rozhodnutia pre tuto stavbu. To nam dava dovod na opatrny optimizmus, no napriek spochybneniu od Najvyssieho sudu stavba nadalej napreduje.

Interaktívne mapy

Územie pre projekt


Vlastníci pozemkov

Na interaktívnej mape je možné preklikávať sa medzi parcelami. Pozemky v území Dolný Slanec sú už poväčšine vykúpené developerom Grunt, a.s.
Zdroj: Kataster nehnuteľností ZBGIS.

Galéria

Výstavba 11 bytových jednotiek a 305 parkovacích miest pre 565 obyvateľov

Projekt vyrastie do výšky 5 nadzemných podlaží


Urbanistická štúdia ( UŠ ) obytnej zóny Rača - Ohňavy, Bratislava doplnená o názvy ostatných developerských projektov 


Výrub vinohradov začal v mieste, kade má viesť obojsmerná komunikácia napájajúca Račiansku ulicu na Horskú ulicu

Pripomienky k projektu


Ďalšie zdroje


 • O projekte Dolný Slanec píše aj p. poslanec Michal Drotován na svojom blogu.

Komentáre