Príspevky

Výstavba vo vinohradoch

Obraz
Zoznam projektov, ktoré sú vo výstavbe, alebo plánované v blízkej budúcnosti, nájdete na tejto mape. Projektom s najväčším dopadom na okolie budú bezpochyby Ohňavy, kde developer plánuje výstavbu 1500 bytových a rodinných domov. Všetko na úkor terajších viníc.Aktuálny stav vinohradov Viac o tom, ako sa vyvíja výstavba na území "Ohňavy", nájdete na stránke Aktuálny stav Ohňavy.